Het Veluwefonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Naam:
Stichting Veluwefonds

RSIN of fiscaal nummer:
852259700

KvK-nummer:
56684134

Banknummer:
NL81 RABO 0137 4148 11 ten name van Stichting Veluwefonds

Contactgegevens:
Het Veluwefonds is bereikbaar via info@veluwefonds.nl

Beloningsbeleid:
Het bestuur voert zijn werkzaamheden uit als onbezoldigde bestuurders.

Documenten:
Het beleidsplan, jaarverslag en financiële verantwoording zijn te lezen op pagina documenten

Het Veluwefonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Naam:
Stichting Veluwefonds

RSIN of fiscaal nummer:
852259700

KvK-nummer:
56684134

Banknummer:
NL81 RABO 0137 4148 11 ten name van Stichting Veluwefonds

Contactgegevens:
Het Veluwefonds is bereikbaar via info@veluwefonds.nl

Beloningsbeleid:
Het bestuur voert zijn werkzaamheden uit als onbezoldigde bestuurders.

Documenten:
Het beleidsplan, jaarverslag en financiële verantwoording zijn te lezen op pagina documenten