Het Veluwefonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Naam:
Stichting Veluwefonds

RSIN of fiscaal nummer:
852259700

KvK-nummer:
56684134

Banknummer:
NL81 RABO 0137 4148 11 ten name van Stichting Veluwefonds

Contactgegevens:
Het Veluwefonds is bereikbaar via info@veluwefonds.nl

Bestuurssamenstelling (2020):

Jan van Muyden, onafhankelijk voorzitter
Renée Zweers (secretaris en vertegenwoordigt tevens het recreatieve bedrijfsleven)
Martin Bes (penningmeester en vertegenwoordigt tevens het algemene bedrijfsleven)
Marian Teer (vertegenwoordigt het maatschappelijk bedrijfsleven)
Nicole Olland (vertegenwoordigt de gemeentelijke overheid)

Beleidsplan:
Bekijk hier de businesscase Nationaal Landschap Veluwe.

Beloningsbeleid:
Het bestuur voert zijn werkzaamheden uit als onbezoldigde bestuurders.

Doelstelling:
Bekijk hier de akte van oprichting van Stichting Veluwefonds.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Bekijk hier het jaarverslag 2018 van Stichting Veluwefonds (onderdeel van jaarrekening).

Financiële verantwoording:
Bekijk hier de jaarrekening 2018 van Stichting Veluwefonds.