Al 32 Erkend Veluwse Streekproducten!

Als Veluwefonds dragen we de Erkend Veluwse Streekproducten natuurlijk een warm hart toe. Niet alleen omdat we samen met Streekeigen Product Nederland (SPN) betrokken waren bij de oprichting van Stichting Erkend Veluws Streekproduct. Of omdat het een prachtig...

Klimaatadaptatie, een keuze?  

De laatste tijd gaat het regelmatig over het klimaat. Het is te droog waardoor de Veluwse natuur in de problemen komt door een (te) lage waterstand en beken droog komen te staan. Of het is te nat vanwege een plotselinge wolkbreuk boven de Veluwe waardoor het water...

Eerste resultaat samenwerking Riedel en Veluwefonds

Eindelijk was het dan zover, door corona al een aantal keer uitgesteld, maar vrijdag 18 maart j.l. zetten Bas Boswinkel van Riedel en Mark Sandmann van het Veluwefonds hun handtekening onder het convenant tussen beide partijen. Riedel als fabrikant van vruchtensappen,...

Veluwefonds start samenwerking met Riedel

Stichting Veluwefonds en Riedel ondertekenen convenant om samen de Veluwe nog mooier en sterker te maken. Stichting Veluwefonds ondersteunt initiatieven en projecten die de Veluwe nóg mooier en sterker maken. Het fonds is een samenwerking aangegaan met sapfabrikant...

Gijs Kuneman nieuw bestuurslid Veluwefonds

In februari 2022 trad Gijs Kuneman toe tot het bestuur van het Veluwefonds, als opvolger van oudgediende Nicole Olland. Gijs is directeur van Bosgroep Midden Nederland, een coöperatie van bos- en natuureigenaren in vijf provincies. De Bosgroep heeft veel leden én...

Met uitgewerkte businesscase scherper beeld van Habitatbank

Het Veluwefonds heeft, in samenwerking met Schuttelaar&Partners, de Businesscase Habitatbank uitgewerkt. Sinds 2016 zet Veluwefonds zich in om een Habitatbank in het leven te roepen. De businesscase brengt nu concreet in beeld welke vervolgstappen nodig zijn om de...