Steenuilvriendelijke waterbakken

Het derde project van het Veluwefonds in het kader van de natte projecten in samenwerking met Riedel en Stichting Landschapsbeheer is de uitreiking van 150 steenuilvriendelijke waterbakken. Steenuilen hebben het moeilijk in het buitengebied en dus ook op de Veluwe....

Opening eerste Kijkvenster

Vrijdag 9 september heeft Apeldoorns wethouder Veluwe, Danny Huizer, het eerste ‘Kijkvenster op de Veluwe’ geopend. Een Kijkvenster is een informatiebord, in Veluwse ‘huisstijl’ van het Routebureau Veluwe, waarop de bezoeker leest over de natuur of cultuur(historie)...

Nationale Biodiversiteitsbank opgericht

De Stichting Nationale Biodiversiteitsbank is opgericht, mede op initiatief van het Veluwefonds. Doel is in Nederland ‘habitatbanking’ op te zetten, een systeem van verhandelbare biodiversiteitscredits. Daarmee wil de stichting private middelen genereren voor...

Vervanging zwijnenraster Zuidelijke Horsthoekerbeek Epe

De Bekenstichting onderhoudt met veel vrijwilligers en met hulp van waterschap Vallei en Veluwe de Veluwse sprengen en beken. Zwijnen gooien hierbij roet in het eten. Omdat de zwijnen de beken opzoeken om te zoelen, af te koelen en in de modder te rollen, worden de...

Al 32 Erkend Veluwse Streekproducten!

Als Veluwefonds dragen we de Erkend Veluwse Streekproducten natuurlijk een warm hart toe. Niet alleen omdat we samen met Streekeigen Product Nederland (SPN) betrokken waren bij de oprichting van Stichting Erkend Veluws Streekproduct. Of omdat het een prachtig...

Klimaatadaptatie, een keuze?  

De laatste tijd gaat het regelmatig over het klimaat. Het is te droog waardoor de Veluwse natuur in de problemen komt door een (te) lage waterstand en beken droog komen te staan. Of het is te nat vanwege een plotselinge wolkbreuk boven de Veluwe waardoor het water...