Nationale Biodiversiteitsbank opgericht

De Stichting Nationale Biodiversiteitsbank is opgericht, mede op initiatief van het Veluwefonds. Doel is in Nederland ‘habitatbanking’ op te zetten, een systeem van verhandelbare biodiversiteitscredits. Daarmee wil de stichting private middelen genereren voor...

Vervanging zwijnenraster Zuidelijke Horsthoekerbeek Epe

De Bekenstichting onderhoudt met veel vrijwilligers en met hulp van waterschap Vallei en Veluwe de Veluwse sprengen en beken. Zwijnen gooien hierbij roet in het eten. Omdat de zwijnen de beken opzoeken om te zoelen, af te koelen en in de modder te rollen, worden de...

Al 32 Erkend Veluwse Streekproducten!

Als Veluwefonds dragen we de Erkend Veluwse Streekproducten natuurlijk een warm hart toe. Niet alleen omdat we samen met Streekeigen Product Nederland (SPN) betrokken waren bij de oprichting van Stichting Erkend Veluws Streekproduct. Of omdat het een prachtig...

Klimaatadaptatie, een keuze?  

De laatste tijd gaat het regelmatig over het klimaat. Het is te droog waardoor de Veluwse natuur in de problemen komt door een (te) lage waterstand en beken droog komen te staan. Of het is te nat vanwege een plotselinge wolkbreuk boven de Veluwe waardoor het water...

Eerste resultaat samenwerking Riedel en Veluwefonds

Eindelijk was het dan zover, door corona al een aantal keer uitgesteld, maar vrijdag 18 maart j.l. zetten Bas Boswinkel van Riedel en Mark Sandmann van het Veluwefonds hun handtekening onder het convenant tussen beide partijen. Riedel als fabrikant van vruchtensappen,...

Veluwefonds start samenwerking met Riedel

Stichting Veluwefonds en Riedel ondertekenen convenant om samen de Veluwe nog mooier en sterker te maken. Stichting Veluwefonds ondersteunt initiatieven en projecten die de Veluwe nóg mooier en sterker maken. Het fonds is een samenwerking aangegaan met sapfabrikant...