Veluwefonds helpt Crossbill Guides Foundation met het innen van gelden voor de te ontwikkelen natuurgids met routeapp voor de Veluwe. Nadat de Arnhemmer Dirk Hilbers een aantal natuurgidsen voor verschillende Europese gebieden heeft gemaakt gaat hij nu ook met de Veluwe aan de slag. Het wordt een prachtige natuurgids met een bijbehorende routeapp. Voorfinanciering vindt plaats met bijdragen van o.a. Provincie Gelderland, Veluwse gemeenten en Veluwse terreineigenaren. Omdat niet alle financiers het prettig vinden het subsidiebedrag al aan de Crossbill Guides Foundation over te maken voordat het eindproduct is opgeleverd komen de Crossbill Guides Foundation met ons  overeen dat het Veluwefonds als tussenrekening zal fungeren. Voor 11 partijen vervult Veluwefonds uiteindelijk deze rol en beheert het tijdelijk €14.000