De provincie Gelderland organiseert op vrijdag 3 november in het

Huis der Provincie de Gelderse biodiversiteitsdag.

De Gelderse biodiversiteitsdag is voor vrijwilligers en natuurbeheerders die

zich inzetten voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn bij een natuurorganisatie

of bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische

natuurvereniging en/of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om

kennis te maken met een ieder, vrijwilliger of professional, die betrokken

en actief is in de Gelderse natuur.

Meer info: aankondiging Gelderse Biodiversiteitsdag 3 november 2017