Een kleine 100 deelnemers brachten €14.400 bij elkaar

Woensdag 31 mei was een feestelijke dag voor het Veluwefonds. Wij genoten van de gastvrijheid van Van der Valk hotel De Cantharel en prachtig weer.

De middag begon met een wandelexcursie langs de Koppelsprengen bij Ugchelen. Drie gidsen van de bekenstichting namen zo’n 35 wandelaars mee en vertelden hun het verhaal van de aanleg en de functie van de sprengen en wezen hen op de specifieke plantengroei.

Streekproducten

Weer terug op het terras van De Cantharel vervolgde het programma met een feestelijk moment voor de stichting Erkend Veluws Streekproduct. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk reikte voor vier nieuw erkende producenten de certificaten uit aan biologische boerderij De Groote Voort uit Lunteren voor hun Remeker kaas en Ghee (geklaarde wei-boter), vleesveebedrijf D&a2 uit Loenen voor het vlees van hun Blonde d’Aquitaine runderen, imkerij ’t Haagje uit Epe voor Veluwse Heidehoning en Veluwse Lindehoning en boerderij De Kolke uit Voorst voor hun cranberries en cranberryproducten.
Jan Dirk van de Voort vertelde ons hoe hij tot de speciale kwaliteit van zijn Remeker kaas komt. Herre Dijkema (directeur van VisitVeluwe) benadrukte het belang van Erkende Veluwse Streekoproducten voor de beleving van de smaak van de Veluwe.

Papier van de Veluwe

Om zes uur verhuisde het gezelschap voor het Veluwediner en de Landschapsveiling naar de Jachtzaal. Daar stonden 11 grote ronde feestelijk gedekte tafels klaar. Langs de zijkanten was de zaal aangekleed met informatie en promotiemateriaal van Erkende Veluwse Streekproducten, historische papierfabriek de Middelste Molen, magazine Nieuwe Veluwe, Veluwefonds en de recent verschenen Crosbill Guide voor de Veluwe.

Om de relatie tussen de Veluwse economie en ecologie te illustreren stonden we stil bij de betekenis van de Veluwse sprengen voor zowel de vroege industrialisatie door watermolens als de specifieke natuurontwikkeling langs de beken. Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen liet ons zien hoe de geologie van de Veluwe een natuurlijke uitgangspositie bood voor het ontginnen van de waterkracht voor watermolens en hoe van de 13e tot de 18e eeuw vele tientallen watermolens waaronder papiermolens ontstonden. Maar ook hoe in de 19e eeuw de papierfabrieken door de ontwikkeling van de stoommachine steeds minder afhankelijk werden van de waterkracht. Aansluitend vertelde Arie Hooimeijer (directeur van het Kenniscentrum Papier en Karton) ons hoe de papierindustrie innoveert en nu uit gras verschillende hoogwaardige producten maakt. En zo zagen we hoe bermgras als lokale grondstof de papierfabrieken opnieuw aan de Veluwse natuur verbindt.

Landschapsveiling

Na deze inleidingen, vergezeld van een amuse, kwamen we op het hoofdmenu: een heerlijk diner met streekproducten en de Landschapsveiling onder de inspirerende leiding van veilingmeester André Baars die in het dagelijks leven burgemeester van Ermelo is. In twee rondes, voor en na het hoofdgerecht met heerlijke zalmforel van ’t Smallert, veilde de veilingmeester zo’n kleine 30 items, variërend van enkele hertenstangen van Staatsbosbeheer tot een teambuilding op landgoed Middachten. Klap op de vuurpijl was de ‘Amerikaanse’ veiling van een midweek of weekend op Rabbit Hill, die €1.300 opbracht. De totale opbrengst was €14.430. Het was een gezellige netwerkavond met een heerlijk diner.

Dit alles konden wij realiseren dankzij de medewerking van velen van u, door deelname aan het diner, door het doorsturen van onze uitnodigingen in hun eigen netwerk, door hun belangeloze medewerking als excursieleider, inleider en veilingmeester, door de unieke tegenprestaties die de verschillende begunstigde organisaties in hum items boden, door hun gastvrijheid (de Cantharel), en door hun tomeloze inzet in voorbereiding en uitvoering (Triple E). Hier past dank en waardering!

Jan van Muyden
Voorzitter Veluwefonds