Afgelopen maanden heeft Kroondomein Het Loo een aantal bosranden in de landbouwenclaves op de Veluwe aangepast om de biodiversiteit te versterken – met steun van het Veluwefonds. Struiken zijn beschermd tegen vraat door herten. En in de bosranden hebben meidoorn, sleedoorn en zoete kers meer ruimte gekregen.

 

In de twee grote landbouwenclaves Gortel en Niersen liggen extensief beheerde akkers en graslanden die van groot belang zijn voor insecten en vogels. Echter, op een aantal plaatsen is sprake van een vrij “harde overgang” van bos naar open land. Terwijl juist geleidelijke overgangen goed zijn voor bijzondere vogelsoorten als de grauwe klauwier. Struiken als meidoorn en sleedoorn trekken insecten aan én bieden goede nestplaatsen voor vogels.

 

Vooral in Niersen staan al groepjes mei- en sleedoorn, maar die worden aangevreten door edelherten- en damherten. Het Kroondomein heeft de struiken nu beschermd met rasters. Daarnaast zijn maatregelen genomen voor een geleidelijker overgang van bos naar het agrarische land. Hiervoor is in een aantal inhammen het bos enigszins gedund. Enkele bomen zijn verwijderd en daarbij werden soorten als meidoorn, sleedoorn, zoete kers vrijgesteld. In de komende jaren zal de beheerder nog vaker zulke kleine ingrepen doen ter verbetering van de randstructuur.

Struiken beschermd tegen vraat door herten
Vrijgestelde  meidoornstruiken
Uitgerasterde singel