Habitatbanking

 Pilot Habitatbanking op de Veluwe (2016-2017)

Vervolg ontwikkeling habitatbanking

  • Habitatbanking, hoe werkt dat (informatief, nov. 2018)
  • Nog niet beschikbaar: Habitatbanking in het kort (14 sept 2020, presentatie werkgroep verdienmodellen Deltaplan Biodiversiteitsherstel)

Habitatbanking

 Pilot Habitatbanking op de Veluwe (2016-2017)

Vervolg ontwikkeling habitatbanking

  • Habitatbanking, hoe werkt dat (informatief, nov. 2018)
  • Nog niet beschikbaar: Habitatbanking in het kort (14 sept 2020, presentatie werkgroep verdienmodellen Deltaplan Biodiversiteitsherstel)