Stichting Veluwefonds en Streekeigen Product Nederland (SPN) willen de erkenning van Veluwse streekproducten een impuls geven. Dat gebeurt door komend voorjaar een nieuwe stichting Erkend Veluws Streekproduct op te richten. Ook wordt getracht het aantal erkende Veluwse streekproducten te verdubbelen tot minimaal 22 erkenningen.

Tot voor kort was de certificering en promotie van Erkend Veluws Streekproduct een gezamenlijke activiteit van SPN en het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT). Door het faillissement van het VBT, afgelopen zomer, is dit echter een taak die alleen op de schouders van SPN terecht is gekomen.
SPN, die landelijk actief is, streeft ernaar dat regiogebonden streekproducten over een eigen organisatie beschikken. Zo’n stichting kan een licentie krijgen en SPN ziet dan op afstand toe op het juist functioneren, vooral op het terrein van certificering en controle. Belangrijk daarbij is dat het om echte streekproducten gaat, dus producten met een herkomstgarantie en ingrediënten uit de streek.

Stichting Veluwefonds en SPN nemen samen het initiatief zo’n nieuwe stichting voor de Veluwe op te richten en daarin samen te participeren. Het Veluwefonds doet dit uit het oogpunt van promotie van het Nationaal Landschap Veluwe. Daarnaast ziet Veluwefonds een kans om de lokale economie te bevorderen door het aantal erkende streekproducten uit te breiden.
Het streven is om de komst van de nieuwe stichting Erkend Veluws Streekproduct in het voorjaar van 2015 publiek te maken.