De laatste tijd gaat het regelmatig over het klimaat. Het is te droog waardoor de Veluwse natuur in de problemen komt door een (te) lage waterstand en beken droog komen te staan. Of het is te nat vanwege een plotselinge wolkbreuk boven de Veluwe waardoor het water horizontaal het riool instroomt en niet de gelegenheid krijgt om in de grond te trekken.

Uiteraard zijn we als recreatiebedrijf blij met het mooie en zonnige weer van de afgelopen tijd omdat dit het verblijf en de beleving van de gasten ten goede komt. De weer-app is toch wel de meest geraadpleegde app voorafgaand aan een weekje of weekendje weg.

Steeds meer zichtbaar

Maar wat tot voor kort nog klonk als een zogenaamd “ver van mijn bed show”, begint toch steeds meer zicht- en merkbaar te worden. Ook op het recreatiebedrijf waar ik zelf werkzaam ben, zien we steeds meer de uitwassen van het één of het ander.

Door de droogte hebben de struiken en jonge boompjes die in maart zijn gepoot het lastig. Zeker op de zanderige gronden van de Veluwe is het vaak enkel stoffig zand zonder enige voeding dat dan als basis moet dienen om aanplant een goede start te geven. We ontkomen er dus niet aan om regelmatig water en voeding toe te dienen om de kans van slagen te vergroten. Maar op een terrein van circa 35 hectare is dit geen sinecure en vraagt dit extra inzet van personeel.

Ook de meer volwassen bomen die op de hogere locaties staan op het glooiende terrein, hebben het zichtbaar lastig omdat de wortels eenvoudigweg niet diep genoeg reiken om voldoende water op te kunnen nemen. Met als gevolg dat de bladeren en naalden verkleuren en dennenappels vroegtijdig vallen. De boom doet er zichtbaar alles aan om te overleven en gaat in een “slaap” stand.

Veel neerslag in korte tijd

Afgelopen week hadden we dan eindelijk weer eens een frisse regenbui die over Hoenderloo trok en voor de nodige verfrissing zorgde. Maar zoals wel vaker hebben we niet te maken met langdurige buien maar met 1 of 2 intensieve buien waarbij er in korte tijd enorm veel neerslag valt.

Vanwege de langdurige droogte was de grond niet in staat om al dit water te absorberen en op een natuurlijke wijze op te nemen waardoor het merendeel van het regenwater langs zandpaden, speeltuinen en zelfs via bungalows zijn weg vond naar het laagst gelegen punt op het park. Van oudsher ligt hier een speeltuin omzoomd met een enorme wadi die een groot deel van het water opvangt en buffert. Het deel van het water dat niet wordt opgevangen gaat voor de Veluwse natuur verloren en verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid in het riool.

Na afloop van de wolkbreuk is de schade aan het terrein goed zichtbaar en hebben de verschillende waterlopen hun footprint achtergelaten in de vorm van uitgesleten paden, met zand volgelopen wadi’s en zandophopingen op de verharde paden daar waar het water ophield met stromen.  Kortom werk aan de winkel en wachten op de volgende wolkbreuk.

Klimaat blijvend veranderd

Inmiddels is ook bij mij wel duidelijk geworden dat we de zullen moeten accepteren dat het klimaat blijvend is veranderd en daarmee de frequentie en intensiteit van de verschillende weertypen. Als bedrijf zullen we hier dus ook mee aan de slag moeten en zullen we strategische keuze/s moeten maken. Gaan we investeren in het opvangen en bufferen van regenwater of in ons zichtbare bungalow product? Wat mij betreft is de keuze al gemaakt en ben ik samen met een specialist een Klimaat Adaptatie Plan aan het schrijven, specifiek voor ons bedrijf zodat we een goed beeld krijgen welke investeringen we op de korte en middellange termijn gaan uitvoeren om ons bedrijf toekomst bestendig te houden.

Martin Bes

Bestuurder Stichting Veluwefonds 

zandpad over hei