nlveluweDe Veluwe is een van de aantrekkelijkste gebieden van Nederland. Niet voor niets heeft dit gebied het predicaat Nationaal Landschap. Het is daarmee een van de twintig gebieden in Nederland die deze bijzondere status heeft verworven.

Het Nationaal Landschap  Veluwe omvat niet alleen de eigenlijke Veluwe, maar ook de gebieden tot aan de IJssel en tot aan de Randmeren. Binnen dit nationale landschap, bij elkaar zo’n 160.000 hectare groot, ligt het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland, actieve stuifzanden(o.a. Kootwijkerzand, Hoge Veluwe), grote en kleine heidegebieden en enkele landbouwenclaves. De gebieden langs IJssel en de Randmeren worden gekenmerkt door een agrarisch cultuurlandschap.

In dit nationale landschap komen grote schaalcontrasten voor. Het grote aaneengesloten bosgebied is besloten. De heiden, stuifzanden, de voormalige IJsselmeerkust en het zogenoemde kommengebied in het IJsseldal zijn open. Langs de IJsselmeerkust en de IJssel is het landschap zeer open. Voor de provincie Gelderland is dit reden om belangrijke delen van dit nationale landschap aan te duiden als waardevolle gebieden.

Rol Veluwefonds
Het Veluwefonds voert de promotie van het Nationaal Landschap uit. Een van de activiteiten daarbij is de ondersteuning van erkende Veluwse streekproducten.

Meer informatie
Ontdek en beleef de Veluwe: www.develuwe.nl >>
Het beste van de Veluwe >>
Andere nationale landschappen in Nederland >>