De Stichting Nationale Biodiversiteitsbank is opgericht, mede op initiatief van het Veluwefonds. Doel is in Nederland ‘habitatbanking’ op te zetten, een systeem van verhandelbare biodiversiteitscredits. Daarmee wil de stichting private middelen genereren voor versterking van de biodiversiteit buiten het begrensde Nationale Natuurnetwerk Nederland.

In 2015 legde het Veluwefonds de basis voor de Biodiversiteitsbank, in samenwerking met experts van De Gemeynt en gebiedspartijen als Vitens en K3Delta. De Biodiversiteitsbank wordt beheerder en eigenaar van het systeem van biodiversiteitsrechten. Dat systeem is in eerdere projecten van het Veluwefonds al grotendeels ontworpen.

Compensatie met nieuwe natuur

Het idee is dat bedrijven hun negatieve impact op de natuur compenseren met nieuwe natuur of door bestaande natuur vitaler te maken. De maatregelen en het beheer in de jaren erna worden door externe controleurs geverifieerd, en door de bank gecertificeerd. Zo krijgen de investerende bedrijven zekerheid dat de natuurmaatregelen echt additioneel zijn, en volgens afspraak worden uitgevoerd.

Bestuur

Het kersverse bestuur van de Biodiversiteitsbank, bestaande uit Hans van Warmenhoven, Steven de Bie en ex-voorzitter van het Veluwefonds Jan van Muyden, heeft bij de notaris de statuten getekend, en is nu op zoek naar financiering om het systeem van certificaten verder uit te werken en formeel vast te stellen en de werkorganisatie in te richten.

Het initiatief wordt ondersteund door Deltaplan Biodiversiteitsherstel, LandschappenNL, Natuur en Milieu Gelderland, SBNL en ANLB Collectief Veluwe. Het Veluwefonds heeft de oprichtingskosten voor haar rekening genomen. We zijn natuurlijk apetrots op deze mijlpaal!

Jan van Muyden (links) en Steven de Bie tekenen de statuten van de Nationale Biodiversiteitsbank bij de notaris.