‘Natte’ projecten in samenwerking met Riedel

 

Het Veluwefonds werkt samen met sapfabrikant Riedel uit Ede, bekend van de merken Appelsientje, Coolbest, Taksi en DubbelFrisss, aan projecten ten bate van de ‘natte natuur’ op de Veluwe. Riedel financiert en het Veluwefonds voert de werving, selectie en begeleiding van de projecten uit. In het convenant dat we tekenden spraken we af in de periode 2022-2024 2 à 3 watergerelateerde projecten per jaar te organiseren. We zijn erg trots op de samenwerking met dit duurzame bedrijf! 

Vervanging zwijnenraster Zuidelijk Horsthoekbeek Epe

De Bekenstichting onderhoudt met veel vrijwilligers en met hulp van het waterschap Vallei en Veluwe de Veluwse sprengen en beken. Zwijnen gooien soms roet in het eten, omdat ze de beken opzoeken om af te koelen en in de modder te rollen. De oevers storten daardoor in en bijzondere soorten in en buiten de beek verdwijnen daardoor.
In het Zuidelijk Horsthoekerbeek stond een zwijnenraster, dat niet meer functioneerde. Met een bijdrage van Stichting Veluwefonds, gefinancierd door de Veluwse sappenfabriekant Riedel, is dit raster in samenwerking met het Waterschap en de Bekenstichting vervangen door een nieuw exemplaar.

Klimaatadaptatie op Landgoed Middachten

Landgoed Middachten heeft een glooiende omgeving, bij stevige regenval liep het water weg over het pad en ontstond er stevige erosie langs de paden. Door een bijdrage van het Veluwefonds in het kader van de natte projecten i.s.m. Riedel is er een rooster in het pad geplaatst. Een mooie toepassing van klimaatadaptatie. Hierin komt het regenwater terecht deze vloeit dan af naar het bos in plaats van over het pad.

 

Steenuilen

Het derde project van het Veluwefonds in het kader van de natte projecten i.s.m. Riedel is de uitreiking van 150 steenuil vriendelijke waterbakken.  Steenuilen hebben het moeilijk in het buitengebied en dus ook op de Veluwe. Steenuilen horen in het landschap van de Veluwe. Het komt regelmatig voor dat jonge steenuilen  tijdens het verkennen van territorium te water raken en verdrinken. Een steenuil vriendelijke drinkbak biedt de oplossing: deze onderscheid van een gewone waterbak voor vee, omdat het voor de jonge steenuilen mogelijk is om uit het water te klimmen.