Projecten Veluwefonds

Ontwikkeling van verdienmodellen

Belangrijke doelstelling van het Veluwefonds is het verwerven van middelen t.b.v. versterking van natuur en landschap van de Veluwe. Het wil daarbij aanvullend zijn aan wat andere partijen al doen en boort daartoe nieuwe wegen aan.

Water drinken voor de Veluwe

Veluwefonds was op 6 december 2017 een van de tien gelukkige winnaars in de prijsvraag ‘De Veluwe’. Het projectidee ‘Water drinken voor de Veluwe’ houdt in dat restauranthouders op de Veluwe ‘verleid’ worden om in plaats van gebotteld water kraanwater van Veluwse oorsprong te serveren en per karaf een bedrag van ca €1 te doneren voor de Veluwse natuur.
Lees meer: Veluws water 

Biodiversiteitsontwikkeling in gunningscriteria

Het project ‘Biodiversiteitsontwikkeling in gunningscriteria’ wil het aantrekkelijk maken dat biodiversiteitsontwikkeling een onderdeel gaat worden van maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. Het project wordt ondersteund door de VeluweBoard.

Lees meer: dossier Biodiversiteitsontwikkeling in gunningscriteria

Pilot Habitatbanking op de Veluwe

Het Veluwefonds was mede-initiatiefnemer van een pilotproject waarin een theoretisch systeem van habitatbanking in een ‘proeftuin’ op de Veluwe werd doorontwikkeld tot een in de praktijk werkend systeem van verhandelbare biodiversitetscredits; transparant, toetsbaar en verhandelbaar (vertaald in financiële waarden). Veluwefonds werkte daarbij samen met Vitens, K3Delta, Nationaal Groenfonds, De Gemeynt en Eelerwoude. Het project werd onderschreven door het platform BEE en financieel gesteund door het Ministerie van EZ en provincie Gelderland (2016-2017).
Lees meer: dossier Habitatbanking 

Businesscase Nationaal Landschap Veluwe

Na de oprichting in december 2013 kreeg Veluwefonds de kans om met subsidie van provincie Gelderland deel te nemen in een landelijke project dat was gericht op de ontwikkeling van business cases voor Nationale Landschappen. Voor Veluwefonds was dit een kans om aan de organisatieontwikkeling te bouwen. Het project liep van 2013 tot 2015. In de oprichtingsfase functioneerde het als ons beleidsplan.
Lees meer: businesscase Nationale Landschap Veluwe

Projecten Veluwefonds

Ontwikkeling van verdienmodellen

Belangrijke doelstelling van het Veluwefonds is het verwerven van middelen t.b.v. versterking van natuur en landschap van de Veluwe. Het wil daarbij aanvullend zijn aan wat andere partijen al doen en boort daartoe nieuwe wegen aan.

Water drinken voor de Veluwe

Veluwefonds was op 6 december 2017 een van de tien gelukkige winnaars in de prijsvraag ‘De Veluwe’. Het projectidee ‘Water drinken voor de Veluwe’ houdt in dat restauranthouders op de Veluwe ‘verleid’ worden om in plaats van gebotteld water kraanwater van Veluwse oorsprong te serveren en per karaf een bedrag van ca €1 te doneren voor de Veluwse natuur.
Lees meer: Veluws water 

Biodiversiteitsontwikkeling in gunningscriteria

Het project ‘Biodiversiteitsontwikkeling in gunningscriteria’ wil het aantrekkelijk maken dat biodiversiteitsontwikkeling een onderdeel gaat worden van maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. Het project wordt ondersteund door de VeluweBoard.

Lees meer: dossier Biodiversiteitsontwikkeling in gunningscriteria

Pilot Habitatbanking op de Veluwe

Het Veluwefonds was mede-initiatiefnemer van een pilotproject waarin een theoretisch systeem van habitatbanking in een ‘proeftuin’ op de Veluwe werd doorontwikkeld tot een in de praktijk werkend systeem van verhandelbare biodiversitetscredits; transparant, toetsbaar en verhandelbaar (vertaald in financiële waarden). Veluwefonds werkte daarbij samen met Vitens, K3Delta, Nationaal Groenfonds, De Gemeynt en Eelerwoude. Het project werd onderschreven door het platform BEE en financieel gesteund door het Ministerie van EZ en provincie Gelderland (2016-2017).
Lees meer: dossier Habitatbanking 

Businesscase Nationaal Landschap Veluwe

Na de oprichting in december 2013 kreeg Veluwefonds de kans om met subsidie van provincie Gelderland deel te nemen in een landelijke project dat was gericht op de ontwikkeling van business cases voor Nationale Landschappen. Voor Veluwefonds was dit een kans om aan de organisatieontwikkeling te bouwen. Het project liep van 2013 tot 2015. In de oprichtingsfase functioneerde het als ons beleidsplan.
Lees meer: businesscase Nationale Landschap Veluwe