Bestuurssamenstelling (2020):

Jan van Muyden, onafhankelijk voorzitter

Renée Zweers (secretaris en vertegenwoordigt tevens het recreatieve bedrijfsleven)

Martin Bes (penningmeester en vertegenwoordigt tevens het algemene bedrijfsleven)

Marian Teer (vertegenwoordigt het maatschappelijk bedrijfsleven)

Nicole Olland (vertegenwoordigt de gemeentelijke overheid)

Comité van Aanbeveling

Jan Terlouw, Marja van der Tas, Gert Verwolf, Harriët Tiemens, Reinier van den Berg, Luc Enting