De Rabobank stopt met ingang van 2018 met het aanbieden van deze Rabo Streekrekening, onder meer vanwege de lage rentestand. Hierdoor wegen de voordelen van de rente niet meer op tegen de kosten van het beheer van de rekening.

Veluwefonds en Rabobank Apeldoorn lanceerden op 4 juni 2014 de RaboStreekrekening Veluwe als een methode voor maatschappelijk verantwoord sparen. In de Streekrekening keerde de Rabobank een bedrag van 5% van de aan de spaarder vergoede rente uit aan het Veluwefonds.