In 2018 heeft het Veluwefonds financiering gevraagd en gekregen van de VeluweBoard  om een serie interviews te houden met als doel inzicht te krijgen hoe in aanbestedingen het onderwerp biodiversiteit in het pakket van eisen kan worden opgenomen. Aanvullend zou met de zo opgedane kennis een tweetal pilots worden uitgevoerd om te toetsen hoe makkelijk het opnemen van biodiversiteit in aanbestedingen uitvoerbaar is voor zowel de uitschrijvende partij als de inschrijvende partij.

Afgelopen twee jaar heeft het Veluwefonds, samen met Schuttelaar & Partners, aan dit project gewerkt. Gedurende de looptijd van het project werd geconcludeerd dat voor een betere voorbereiding voor eventuele pilots er eerst workshops met uit- en inschrijvende partijen nodig waren om mogelijkheden en aandachtspunten over biodiversiteit in aanbestedingen op te halen. Dit verslag is een weergave van de gedane activiteiten en de bevindingen daarvan. Aanvullend worden aanbevelingen gegeven hoe verder biodiversiteit in aanbestedingsprocedures kan worden meegenomen.

Lees het volledige rapport >>