Steun de Veluwe

Word donateur of partner

De Stichting Veluwefonds wil middelen werven om haar doelen te verwezenlijken. Zij wil ook bereiken dat deze verworven middelen volledig ten goede komen aan het bereiken van die doelen. Het Veluwefonds heeft echter ook middelen nodig om volwaardig en op professionele wijze te kunnen functioneren. Wij denken daarbij aan PR en communicatie, ondersteuning van het bestuur, projectvoorbereiding, organisatie van netwerkbijeenkomsten, enz.
Wordt partner of donateur

Giften

Giften ten behoeve versterking van de Veluwse natuur, of van nader overeen te komen projecten, of van onze werkorganisatie zijn van harte welkom.
Neem hierover contact op met het Veluwefonds.

ANBI

Het Veluwefonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Steun de Veluwe

Word donateur of partner

De Stichting Veluwefonds wil middelen werven om haar doelen te verwezenlijken. Zij wil ook bereiken dat deze verworven middelen volledig ten goede komen aan het bereiken van die doelen. Het Veluwefonds heeft echter ook middelen nodig om volwaardig en op professionele wijze te kunnen functioneren. Wij denken daarbij aan PR en communicatie, ondersteuning van het bestuur, projectvoorbereiding, organisatie van netwerkbijeenkomsten, enz.
Wordt partner of donateur

Giften

Giften ten behoeve versterking van de Veluwse natuur, of van nader overeen te komen projecten, of van onze werkorganisatie zijn van harte welkom.
Neem hierover contact op met het Veluwefonds.

ANBI

Het Veluwefonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.