De Veluwe

De Veluwe is een van de aantrekkelijkste gebieden van Nederland. Niet voor niets kreeg dit gebied het predicaat Nationaal Landschap. Het is daarmee een van de twintig gebieden in Nederland die deze bijzondere status heeft verworven.

Ook gebieden rondom Veluwe

Het Nationaal Landschap  Veluwe omvat niet alleen de eigenlijke Veluwe, maar ook de gebieden tot aan tot aan de Randmeren en de IJssel. Binnen dit nationale landschap, bij elkaar zo’n 160.000 hectare groot, ligt het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland, actieve stuifzanden(o.a. Kootwijkerzand, Hoge Veluwe), grote en kleine heidegebieden en enkele landbouwenclaves. De gebieden langs de Randmeren en de IJssel worden gekenmerkt door een agrarisch cultuurlandschap.

Afwisselende landschappen

In dit Nationale Landschap komen grote schaalcontrasten voor. Het grote aaneengesloten bosgebied is besloten. De heiden, stuifzanden, de voormalige IJsselmeerkust en het zogenoemde kommengebied in het IJsseldal zijn open. Langs de IJsselmeerkust en de IJssel is het landschap zeer open. Het aaneengesloten middengebied is door beken met begeleidende natuur verbonden met de IJsselmeerkust, de IJssel en de Neder-Rijn.

Kaart Veluwe

De Veluwe

De Veluwe is een van de aantrekkelijkste gebieden van Nederland. Niet voor niets kreeg dit gebied het predicaat Nationaal Landschap. Het is daarmee een van de twintig gebieden in Nederland die deze bijzondere status heeft verworven.

Ook gebieden rondom Veluwe

Het Nationaal Landschap  Veluwe omvat niet alleen de eigenlijke Veluwe, maar ook de gebieden tot aan tot aan de Randmeren en de IJssel. Binnen dit nationale landschap, bij elkaar zo’n 160.000 hectare groot, ligt het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland, actieve stuifzanden(o.a. Kootwijkerzand, Hoge Veluwe), grote en kleine heidegebieden en enkele landbouwenclaves. De gebieden langs de Randmeren en de IJssel worden gekenmerkt door een agrarisch cultuurlandschap.

Afwisselende landschappen

In dit Nationale Landschap komen grote schaalcontrasten voor. Het grote aaneengesloten bosgebied is besloten. De heiden, stuifzanden, de voormalige IJsselmeerkust en het zogenoemde kommengebied in het IJsseldal zijn open. Langs de IJsselmeerkust en de IJssel is het landschap zeer open. Het aaneengesloten middengebied is door beken met begeleidende natuur verbonden met de IJsselmeerkust, de IJssel en de Neder-Rijn.

Kaart Veluwe