Tijdens de Partnerdag van Deltaplan Biodiversiteitsherstel, op 5 februari 2020 op de Eemlandhoeve in Eemnes, wordt het Veluwefonds als een van de nieuwe partners welkom geheten. Veluwefonds zocht aansluiting bij Deltaplan biodiversiteitsherstel om samen de krachten te bundelen bij de ontwikkeling van een financieringsmodel voor natuurontwikkeling. Met dit doel maakt Veluwefonds nu deel uit van de werkgroep verdienmodellen van Deltaplan. Onze specifieke inbreng betreft daar de ontwikkeling van habitatbanking waarmee wij sinds 2016 bezig zijn (zie ook dossier habitatbanking).
Lees meer: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/