Stichting Veluwefonds ondersteunt initiatieven en economische bedrijvigheid die de Veluwe een impuls geven. Tot ons werkgebied rekenen we het gebied tussen de IJssel en de Gelderse Vallei en van Rijn tot de Randmeren.

Het Veluwefonds:
– helpt Veluwse bedrijven bij het in balans brengen van economische en ecologische ontwikkeling,
– ondersteunt financieel initiatieven en projecten die bijdragen aan een duurzame Veluwe,
– draagt bij aan promotie van de Veluwe, o.a. via promotie van het Nationaal Landschap Veluwe en van erkende
Veluwse streekproducten,
– bemiddelt dat compensatiebijdragen voor natuur en landschap worden ge├»nvesteerd in de Veluwe.
– verbindt kennis tussen organisaties die betrokken zijn bij de Veluwe.


Deze website is mede tot stand gekomen dankzij ondersteuning van de provincie Gelderland.
Provincie-Gelderland