Veluwse restaurants en hun gasten steunen de Veluwse natuur

Logo Veluws water
Karaf met Veluws water

Veluws water is het lekkerste water van Nederland en komt op de Veluwe gewoon uit de kraan.
Veluws water is duizenden jaren oud en gezuiverd door een meer dan 100 meter dikke zandbodem. Het is een licht mineraalhoudend en zoutarm natuurproduct. Het bevat geen kalk, is helder van kleur en zacht van smaak. Veluws water doet qua smaak en kwaliteit zeker niet onder voor gebotteld water van welk merk dan ook.  En: het komt gewoon uit de kraan.   

Welkom op de Veluwe
De Veluwe is een prachtig gebied tussen Rijn, IJssel, de randmeren de Gelderse Vallei. Het heeft hoge droge zandgronden met bos en hei en hier en daar een ven, maar langs de randen ook de overloop naar de IJssel en de IJsselmeerkust met een agrarisch cultuurlandschap. En van hoog naar laag lopen er talrijke sprengen en beken. Het is één van onze 20 Nationale Landschappen.
En onder al dit moois bevindt zich de grootste drinkwatervoorraad van ons land.

Veluws water helpt de Veluwe
Het gebruik van de Veluwe heeft ook zijn prijs. Als we de Veluwe gebruiken moeten we die ook onderhouden. Onderhoud van natuur en landschap kost geld. Met de donaties uit Veluws water investeert Veluwefonds in natte natuur op de Veluwe.

Doneren en investeren
Veluwse restaurants die Veluws water serveren hebben een donatieovereenkomst gesloten met Veluwefonds. Daarin hebben wij vastgelegd dat zij 10% van de omzet in Veluws water doneren en dat Veluwefonds 90% van die donatie-opbrengsten investeert in de Veluwse natuur. Veluwefonds werkt daarbij samen met organisaties als de Bekenstichting, Geldersch Landschap en Kasteelen, Landschapsbeheer Gelderland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particuliere landgoederen.

Foto Hierdense beek
In de Hierdense Beek bij Staverden is bijvoorbeeld de leemlaag van de bodem hersteld zodat hij niet meer lekt. Foto: Bekenstichting

Deelnemende Veluwse restaurants en ondersteunde natuurprojecten

Op de kaart staan met blauwe markers restaurants die Veluws water serveren en uit welke bron hun water komt. De groene markers geven aan welke natuurprojecten worden ondersteund vanuit de opbrengsten uit Veluws water.

Let op: de invulling van deze kaart is nog illustratief. Kaart is bijgewerkt tot november 2019.

Restaurants

Restaurants die interesse hebben deel te nemen, kunnen contact opnemen met onze acquisiteur Guus Kamps (guus.kamps@veluwefonds.nl).

.

Veluws water is mogelijk gemaakt door: