De Bekenstichting onderhoudt met veel vrijwilligers en met hulp van waterschap Vallei en Veluwe de Veluwse sprengen en beken. Zwijnen gooien hierbij roet in het eten. Omdat de zwijnen de beken opzoeken om te zoelen, af te koelen en in de modder te rollen, worden de beken beschadigd. De oevers storten in en de bijzondere soorten in en buiten de beek verdwijnen daardoor.

In de Zuidelijke Horsthoekerbeek stond een zwijnenraster dat niet meer functioneerde. De zwijnen lopen er doorheen en kunnen makkelijk de beek bereiken en daarmee de aanwezige waarden vernielen. Door een bijdrage van Stichting Veluwefonds, gefinancierd door de Veluwse sappenfabrikant Riedel, samen met het waterschap Vallei en Veluwe kan de Bekenstichting dit raster vervangen door een nieuw exemplaar.

Het Veluwefonds is hét fonds van en voor de Veluwe. Zij ondersteunen initiatieven die de Veluwe nog sterker en mooier maken. Natuur is hierbij het speerpunt. 
De eerste paal van het nieuwe raster wordt geslagen op 27 juni door Heemraad Frans ter Maten. Dankzij de gezamenlijke inspanning kan er een uniek stukje cultuurhistorie worden behouden.

Zie ook artikel in de Stentor 

Heemraad Frans ter Maten slaat de eerste paal van het vernieuwde raster.

Een nieuw raster voorkomt dat zwijnen de oevers van de beek beschadigen.

Zwijn met jongen. De zwijnen vertrappen de oevers van de beek en vernielen daarmee de aanwezige waarde